Vzory signatur

Signatury NK ČR pro Generální katalog I, II, III sestávají ze dvou až tří rozeznatelných částí (případně doprovázených označením dílu, svazku, ročníku apod.) a doporučujeme je tak vpisovat i do těchto objednávek. To znamená, že 2. a 3. kolonka je vyplněna vždy, 1. kolonka a označení svazku jen podle potřeby.

1 2 3   Zalomítková část
  H 17022   Vol.2
Angl D 2018    

Signatury Slovanské knihovny se skládají ze dvou částí - písmenné a číselné, které je třeba zapsat do 2. a 3. kolonky (políčka) na objednávce. První kolonka se nevyplňuje. Případné označení dílu, svazku, ročníku apod. se zapisuje do zalomítkové části. Signatury v podobě zlomku se zapisují s lomítkem.

1 2 3   Zalomítková část
  Pc 3050   D.2,č.1

Signatury z katalogu Ruského zahraničního historického archivu tvoří pouze čísla, která je třeba zapsat do 3. kolonky (políčka). Následuje-li za číslem písmeno (s, m), zapíše se do stejné kolonky (políčka).

1 2 3   Zalomítková část
    24582