Národní muzeum – České muzeum hudby – katalog hudebnin 2

V 50. letech 20. století byl uzavřen katalog započatý v 19. století a založen katalog nový s větším formátem karet a rozšířením některých údajů (např. o notové incipity, inventární číslo, způsob získání, datum zpracování). Záznam je sice mnohdy z hlediska odborného na vyšší úrovni, ale kolísavá je kvalita i systematičnost záznamů (obzvláště v řazení údajů formálního popisu). Katalog byl uzavřen na počátku 21. století, obsahuje celkem 63075 záznamů. Sbírka zachycená v tomto katalogu obsahuje rukopisy i tisky z doby přibližně kolem roku 1700 až do současnosti. Nejvíce jsou zastoupeny hudebniny od poloviny 18. století do konce 20. století. V této části sbírky jsou z poválečné doby obsaženy konfiskáty sbírek zámeckých (např. Doksy, Frýdlant, Kačina, Klášterec, Malonice, Radenín, Rychnov, Svojšín atd.) a klášterních (alžbětinky Praha – část, benediktini Broumov a Břevnov, milosrdní bratři Kuks, cisterciáci Osek, premonstráti Strahov). Světově unikátní a často vyhledávaná je sbírka pro violu d‘amore (tzv. Králova sbírka).
I v případě nového katalogu jsou hudebniny řazeny podle autorů, u části sbírek lze na požádání poskytnout informace o provenienčních celcích.
Nově zpracovávané hudebniny jsou již ukládány v on-line katalogu Národního muzea – Českého muzea hudby.
Postupně probíhá též systematická rekatalogizace z lístkového katalogu podle abecedy.

Každého autora je nutné vyhledávat v obou lístkových katalozích hudebnin i v on-line katalogu Národního muzea – Českého muzea hudby.

Kontaktní osoby:
Bc. Marie Šťastná, studovna, tel. 257 257 735 nebo 224 497 735, marie_stastna@nm.cz
PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D, vedoucí hudebněhistorického oddělení, tel. 257 257 739 nebo 224 497 739, marketa_kabelkova@nm.cz

Adresa:
Národní muzeum - České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1


Sigla: ABE370

Zodpovědná osoba

Jméno: PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D - vedoucí hudebněhistorického oddělení
Email: marketa_kabelkova@nm.cz
Telefon: 257 257 739 nebo 224 497 739