Národní muzeum – České muzeum hudby – katalog hudebnin 1

Katalog vznikal asi od 40. let 19. století a uzavřen byl na počátku 50. let 20. století. Obsahuje celkem 76279 záznamů. Většina katalogizačních lístků je psána rukou (objevuje se i rukopis Václava Hanky). Signatury byly přidělovány až koncem 19. století. Na způsobu zpracování se odráží knihovnický systém. Většina karet z období existence v rámci Knihovny NM (do roku 1945) jsou na velmi dobré úrovni. Od roku 1919 se poprvé objevují na kartách notové incipity.

Sbírka zachycená v tomto katalogu obsahuje rukopisy i tisky z doby přibližně kolem roku 1700 až do počátku 50. let 20. století. Nejvíce jsou zastoupeny hudebniny od konce 18. století do počátku 50. let 20. století. V této části sbírky jsou zastoupeny velké celky sběratelů např. O. Horníka, F. Čermáka, E. Troldy, E. E. Homolky, R. Veselého, J. Pohla, hudebniny např. z pozůstalostí Fr. Škroupa, V. J. Tomáška, J. J. Ryby, zámecká sbírka hraběte Jana Pachty, sbírky institucí např. Umělecké Besedy. Tyto hudebniny jsou ale řazeny v katalogu podle autorů, původní provenienční celky se zatím nepodařilo zcela zrekonstruovat.
Větší část sbírky O. Horníka je již zrekatalogizována v on-line katalogu Národního muzea – Českého muzea hudby.

Každého autora je nutné vyhledávat v obou lístkových katalozích hudebnin i v on-line katalogu Národního muzea – Českého muzea hudby.

Kontaktní osoby:
Bc. Marie Šťastná, studovna, tel. 257 257 735 nebo 224 497 735, marie_stastna@nm.cz
PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D, vedoucí hudebněhistorického oddělení, tel. 257 257 739 nebo 224 497 739, marketa_kabelkova@nm.cz

Adresa:
Národní muzeum - České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1


Sigla: ABE370

Zodpovědná osoba

Jméno: PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D - vedoucí hudebněhistorického oddělení
Email: marketa_kabelkova@nm.cz
Telefon: 257 257 739 nebo 224 497 739