Národní muzeum – Náprstkovo muzeum

Knihovnu začal Vojta Náprstek programově budovat po svém návratu ze Spojených států amerických v roce 1858. Toužil českou veřejnost vyvést z duchovní i materiální zaostalosti a lék viděl v osvětě. Knihovna a o 20 let později i průmyslové muzeum měly poskytovat informace o pokroku ve všech vědních oborech a seznamovat s technickými a technologickými vynálezy.

Sigla: ABE308
Oficiální web: http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Oddeleni-NpM/Knihovna-Naprstkova-muzea/
Adresa: Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1

Zodpovědná osoba

Jméno: PhDr. Hana Popelová
Email: hana_popelova@nm.cz
Telefon: 224 497 514 - 5